ZANIMLJIVO

ROŽDANIK – NARODNI VEČITI KALENDAR

JUL ( ili LAV )

Pod ovim znakom rodjen biće sklon dobrim delima, junačan, razuman, trudoljubiv, ljubiće istinu i pravdu i kod velike gospode biće omiljen. I uopšte od svih ljudi biće poštovan i to naročito od stranih (više), nego li od svojih prijatelja. Od lepšeg pola biće naročito ljubljen i zbog toga srećan, u ljubavi uživaće. Biće dobronameran, dugih obraza i držaće mnogo do svoje časti, imaće povelike zube, a telesnog uzrasta biće pravilnog. Znak rodjenja imaće na grudima ili na jednoj strani tela. Vlast će dobiti ali će se i svoje kuće zaželeti.

Beda će ga snaći no izbavi će se, pa će onda u miru proživeti. Biće bogat i ljubazan starešina. Ljutina mu brzo dodje ali se odmah i odljuti. U julu imaće veliku sreću, a u avgustu njegova radnja imaće uspeha i dobro će se sa svojim ortacima slagati. Voleće mnogo svoju braću, a imaće decu srditu isto kao što je i on. Sa svojom decom malo će radosti dočekati i uživati. U drugoj polovini života postaće bogat. Život mu se deli u dva odseka i to ako preživi 31 god. preživeće i 76 godinu. Bolovaće od glave i pleća.

Devojka rodjena u ovom znaku biće pametna, blaga, stasita. Obdarena je lepotom i zna lepo da govori. Žestoke naravi biće, no prema tudjima ljubazna. Pri porodjaju mučiće se, dobru sreću imaće. Noću vode da ne pije, od groma da se čuva, niti pod za svakakvim drvetom da stoji kad traje grmljavina. Rodiće sina i kćer zbog koje će imati nekakve neprijatnosti. Od ljudi će imati mnogo poštovanja i svi će joj odobravati, jednom rečju niko joj neće moći da bude neprijatelj. Zbog neke bede nastradaće u 15 godini, no izbaviće se. Bolovaće od glave, očiju, zuba i pleća. Preinačenje života imaće u 11, 19 i 23 godini, i ako to preživi dočekaće i 80 godinu

AVGUST (ili DEVICA )

Onaj ko se u ovome mesecu rodi biće milostiv, dobre volje, lako će učiti i imaće sklonosti prema naukama i umetnosti. Treba da se čuva od velikih ljudi i da se sa takvima ne druži. Govorljiv biće, a znak rodjenja imaće na licu, kolenu ili na grudima. Imaće nasmejano lice i biće nepostojanih misli. Nek se čuva vode. Noge će ukvariti, sa konja će pasti i u glavu će se ubiti (udariti). Od gvoždja će imati ranu. Za ženom će otići i kuću će steći, dece će dosta imati. Za svoju čast i život dosta polaže. Biće ljubljen od stranih i starih ljudi, ali od svojih rodjenih biće omrznut. Zna da bude i zavidljiv a i ljute naravi. Mnogo će iskati a malo davati. Najveća sreća mu je u junu, ali će to neko drugi prisvojiti. Sreća i dobitak pratiće ga ponekad i u avgustu. U julu da se uzdrži od ženidbe. Ako preživi 40 dočekaće duboku starost. Bolovaće od očiju i zuba.

Devojka koja se rodi u ovom dobu prve godine bolovaće, biće vedrog i belog lica i kose, stasita, mnogi će je prositi . Radovaće se tudjem uspehu, sa visine će padati, bolovaće od čela, zver će je ugristi, nogu će uganuti i od sve bede izbaviće se. Koliko dobra bude uživala toliko će i zlu biti podložna. Po nekad pada u gnev i plač i zbog toga pati od glavobolje. Znak rodjenja imaće na srcu, grudima ili vratu. Udaće se dobro i imaće mušku decu, ali će je jedno dete ražalostiti. Svako će za nju reći da je srećna. Preinačenje života imaće u 1, 5, 28, 37 i 40 godini što sve ako preživi duboku starost će dočekati. U onaj dan u koji se rodila u taj će se i razboleti. Sudbina smrti je mesec januar. Bolovaće od groznice i glavobolje.

SEPTEMBAR ( ili VAGA )

Ko se pod ovim znakom rodi biće lepe pojave i držaće se pravde i istine. Znak rodjenja imaće na ruci ili licu. Biće ljute naravi no ljutnja će ga ostaviti. Imaće veliki nos a uzrasta srednjeg. Odelom razmetaće se, biće ženskar, putovaće ludo u tudje zemlje, no umreće u svojoj otadžbini. Od vode će propatiti. Promučiće se zbog neke prevare. Imaće belegu drvetom dobijenu. U septembru svaki posao biće mu uspešan, a u oktobru velika sreća i napredak, no najveća sreća pratiće ga u julu. Obogatiće se u zrelim godinama. Biće jogunast i neće lako od svojih planova odustajati. Razume se u sve poslove, a kad on govori svi ga slušaju. Prva žena će ga ožalostiti a druga obradovati. Imaće više ženske dece, a svoje roditelje nadživeće. U starosti će se obogatiti, ali će od dece svoje pretrpeti veliku žalost. Ako preživi 44 i 60 god, živeće dosta dugo. Sudbina smrti mu je decembar. Bolove će imati u prsima i ledjima.

Devojka koja se rodi u ovo doba biće široka obraza, u trećoj godini pretrpeće bolove, imaće mnogo prosioca, biće bleda lica, govorljiva i brbljiva pa ipak rado slušana. U jednog mladića zaljubiće se i ako ga uzme, putovaće sa njim po stranim zemljama. Plašiće se u snu, radiće na svoju volju, odnosno nikoga neće slušati, od zle žene biće napadnuta, noću da ne švrlja, bolovaće u plećima, glavi i grudima. Muškima je vrlo naklonjena i zbog toga je susedi ogovaraju. Ipak lako ne otkriva svoju ljubav nego je u tajnosti čuva. U bračnom životu biće vrlo srećna, a i ovako neće je neka velika nesreća napasti. Mirno će poživeti i još mlada će izroditi decu. Bolove će imati u prsima i u glavi. Od zlih ljudi savete da ne prima niti da se sa njima druži. Znak rodjenja imaće na grudima i na licu. Preinačenje života imaće u 3, 7, 17, 40 godini ako to preživi živeće i 100 godina.

OKTOBAR ( ili ŠKORPIJA )

Sin koji se rodi pod nebeskim znakom škorpije može lako da se oda bludnim stvarima ako od svojih roditelja ne bude pravilno vaspitan. Zle je i opake naravi, voli novac i sklon je lažima i prevarama. No pored svih ovih svojih nedostataka biće sklon ka dobrim delima, radi čega će biti poštovan od velike gospode i starešina. Mnoga će dobra činiti a malo primati. Telesnog uzrasta biće srednjeg, imaće veliki korak i biće sasvim hladnokrvan, dostignuće poveći čin i biće ljubljen od mnogih, no on će sam biti odan ženskom polu. Putovaće po vodi a raniće ga drvo i gvoždje. Znak rodjenja imaće na plećkama ili grudima. U novembru imaće veliku korist, a skoro svake zime biće bolešljiv. U aprilu ako se oženi, biće srećan u braku. U junu imaće veliku sreću. U septembru biće u nevolji, to jest povrediće ga nekakve lažne tužbe, no naposletku izaćiće sve na dobro. Život mu se deli u dva odseka, ako preživi 44 doživeće i 80 godinu. Sudbina smrti mu je mesec maj, zato neka se tada čuva od vode. Bolovaće od kostobolje i groznice.

Devojka rodjena ovog meseca biće uzrasta visokog, očiju velikih, duge kose, i telom lepa i nežna. U trećoj godini bolovaće, radiće na svoju volju, od vode će se uplašiti a od vatre propatiti. Pseto će je ujesti, za mladića udaće se i ostaviće ga. Lako svojim ponašanjem zadobije poverenje i naklonost velike gospode. Imaće valjanu decu, a ona sama voleće svoje roditelje i biće sa njima pažljiva. Brzo će se naljutiti i ožalostiti, a još brže odljutiti i razveseliti. Za drugim mužem neko vreme brižna će biti. Bolovaće u 3, 12, 27 i 36 godini. U sredini veka svoga pašće u tešku bolest, što ako preživi, doživeće do 89 godine, no zatim ubrzo će umreti. Bolovaće od glave i trbuha.

NOVEMBAR ( ili STRELAC )

Ko se pod ovim znakom rodi biće razuman, pametan i pravdoljubiv, očiju crnih, krasnorečiv i gibak u mišicama. Imaće često glavobolju i probade. Znak rodjenja imaće na grudima ili na čelu, biće sklon ka svakom dobročinstvu. Istinit je, dobar govornik i ima meku kosu i dobru volju. Brzo plane a još brže se smiri. Veseljak je i zabavljač u društvu, a kada mu neko poveri nekakvu tajnu zna da je čuva. Zmija će ga napasti. Sa braćom ili rodjacima će se terati i suditi, a za drugoga bi glavu svoju založio. Od roditelja će dobiti imanje i biće imućan. Sudbina bića njegovog je mesec novembar, i zato u ovome mesecu imaće svaku sreću. U decembru šta god bude počeo na dobro će izaći. Ženski rod vrlo rado ima i ljubi ali sve časno i pošteno. Ženiće se dva puta, no sa prvom ženom neće imati dece. Putovaće po stranim zemljama i biće od svoga oca na dobar put izveden. Bolovaće od očiju i zuba. Ako preživi 28 doživeće i 77 godinu. Sudbina smrti mu je Mesec april, kada se treba čuvati od drveta.

Devojka rodjena u ovo vreme biće prava, duge kose, plavih očiju, obrve smedje imaće. Uzeće dobrog muža, a treba da se čuva od besnog psa i zle žene. Padaće sa visine, u glavu biće ranjena, no neće umreti. Udavaće se samo jedanput, ali će imati dosta dece i to možda i blizance. Zbog muža će u žalost padati, ali će opet sama sebe iz nevolje izvući i na pravi put dovesti. Jedno od njene dece će je ražalostiti i dosta toga na žao učiniti. Preinačenje njenog života biće u 8, 11, i 22 godini, ako to preživi, živeće do 76 godine. Bolovaće od grudnih bolesti, glavobolje i kostobolje.

DECEMBAR (ili JARAC )

Muško dete rodjeno ovog meseca snažno je, nosa široka, obraza lepih, biće krasnorečiv i kada govori, vikaće. Oštar je, ljutit , na majku liči, blage savete a i psovke na jedno će uvo čuti a na drugo ispustiti. Od njega će malo ko hasne imati. Obećava mnogo a ispunjava malo no poverene mu tajne čuva veoma, duha biće slobodnog, u trgovini nepošteno će se vladati, dobitak će mu propasti, ženiće se više puta, raniće se gvoždjem u nogu. Od drveta neka se čuva, vatra će ga opeći. Znak rodjenja imaće na grudima, čelu, bedrima ili kolenu. Dvouman je, u bezumlju pogrešiće zbog žene. Ako se u julu oženi, biće srećan. Mnogu će zemlju proći. Nikako se ne može skrasiti na jednom mestu već stalno ide tamo-amo. Roditelje svoje baciće u tugu no opet će ih obradovati. U januaru pratiće ga sreća i uspeh, u decembru svaka radnja će mu na dobro izaći. Brakolomac je. Život mu se deli u dva odseka i to ako preživi 25 doživeće i 55 godinu. Sudbina smrti njegove je mesec juli. Bolovaće od stomaka i šuljeva.

Ženska rodjena pod ovim znakom, omalena je, rumena i snažna crnih očiju. Ako se rodi u dan praznika biće gostoljubiva. Belegu imaće po sredni tela. Dete će jedno roditi u bolesti i izgubiće ga. Dobro će proživeti u starosti, ali imaće neku napast od jedne žene. Ona ne govori mnogo, ali često govori sama sa sobom. Teži za slavom i često sama sebe hvali. Vodu noću da ne pije, kozje i petlovo meso da ne jede u ovome mesecu. Preinačenje života imaće u 3, 12, 28 i 42 godini i ako ovo sve preživi doživeće i do 79 godine. Bolovaće od nogu, glave i trbuha.

2 мишљења на „ROŽDANIK – NARODNI VEČITI KALENDAR

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s