ZANIMLJIVO

ROŽDANIK – NARODNI VEČITI KALENDAR

NARODNI VEČITI KALENDAR je knjiga koju je ranije imala skoro svaka kuća. Od svih stvari koje su mogle da se nadju u njoj (razna narodna verovanja i tumačenja pojava u svakodnevnom životu), ROŽDANIK je privlačio najviše pažnje. Radi se o horoskopu, odnosno o astrološkom tumačenju, koje je objašnjeno prostim narodnim jezikom i po kome su se horoskopski znaci izjednačavali sa mesecom u kom su rodjeni. ROŽDANIK je horoskop koji je star više od dvesta godina.

JANUAR ( ili VODOLIJA )

Ko se pod ovim znakom rodi biće mnogo govorljiv, dosetljiv, nepostojanog mišljenja, odnosno jedno će govoriti a drugo misliti, iskren je i prostodušan, mnogo pije i za čas se razgnevi i plane. Kada se opije zanesen je i fantast, grli i jubi svakog i drugima služi za šalu. Belegu rodjenja imaće na grudima, ramenu, noktima ili plećkama. Sudbina bića njegovoga jeste mesec JANUAR, jer će mu u tom mesecu dani biti srećni i uspešni.

Sudbina dobitka njegovoga je februar, u kome će njegov trud sa dobitkom biti naplaćen, a osobito će imati sreće u trgovini sa vodom skopčanoj. U junu biće opasno bolestan, no opet će ozdraviti. U julu dogodiće se da se oženi, koje ako tada učini, biće ljubljen od svoje supruge. Nego vrlo mlad ženiće se i prva žena umreće mu, a posle 30 godine tek će dobro poživeti u svakom zadovoljstvu. Bolove će imati u žilama, kolenima i glavi. Smrt mu predstoji od vode i zato mu se treba čuvati od kupanja, a ako se od toga uzčuva, umreće prirodnom smrću, i to ako preživi 25 godinu doživeće 70. Sudbina smrti mu je avgust.

Ako se rodi devojka u ovom znaku biće lepa žena, pljosnatog i plavog lika, lakoma je i tvrdica i voli dugo da spava. Postavši udovicom sa drugim mužem dobro će živeti. Vasceli dan larma i čavrlja za malenkosti, njojzi ništa nije po volji i lako postane nadžak-baba, a komšije osete njen „kratak“ jezik. U februaru da ne jede petlovo meso. Bolovaće od glavobolje i groznice. Preinačenje života imaće u 3, 16, i 26 godini i ako ove godine preživi pre 76 godine neće umreti.

FEBRUAR ( ili RIBE )

Koji se pod ovim znakom rodi, biće srednjeg rasta, pljosnata nosa, debelih usana, telom težak i kratkog vrata. Biće gord i pijanica a ako se baci na knjige biće vidjen i čestit. Sa svojim naukama hvaliće se. Putovaće po stranim predelima i mnoga nasledstva od stranaca dobiće. Obogatiće se i postaće dobar gazda, a sirotinju gledaće i paziće i svakom gostoljubiv biće. Posečen po glavi biće, a belegu rodjenja imaće na obrazu, ruci ili glavi. Biće dobar lovac. Od groma će propatiti, oronuće od gvoždja, a zmija će ga napasti no neće ga ujesti.

U februaru sve će mu za rukom polaziti i puno napretka će imati. U novembru će biti bolestan, ali će ozdraviti. Nameriće se na ženu koja ima muža, zbog nje će u svet poći, ali će se nazad vratiti. Žena će mu umreti i drugu će uzeti. Bolovaće od nogu, zuba i očiju. Život njegov se deli u više odseka, ali dva su najvažnija i to – ako preživi 9 i 28 godinu živeće sve do 90. Sudbina njegove smrti je Mesec decembar i neka se čuva tada.

Devojka ako se rodi u ovome znaku, biće krasnog lika, bolovaće od nogu u mladosti, biće žena pametna, svima ljupka i tudjinima dobra, u licu smedja, rumena obraza, stasita, obrva lepih. Bolovaće u 3 i 5 godini i ako ovo preživi onda će mnogo živeti. Od nečista duha propatiće, od zime da se čuva a imaće od gvoždja znak na glavi ili ustima. Dobro će poživeti i mnogi će je hvaliti. Dobru decu imaće ali će je jedno ražalostiti. Druga preinačenja imaće u 10, 15, 25 i 30 godini i ako preživi ove godine poživeće 81 godinu. Bolovaće od glave.

MART ( ili OVAN )

Ko je rodjen pod ovim znakom biće slabokrvan, za posao dobar i veran sluga, kratkih obraza i velikih usta, premudar, pošten, junačkog duha i neće znati za nikakav strah. Srdit je i ljutit no sve to ga brzo prodje, ali kad se ponovo naljuti za štogod žile mu na čelu nabreknu. Biće bogat i pošten, no ne za dugo, a po nekom vremenu će opet čast i bogatstvo zaslužiti. No budući da će više puta štetovati, toga radi neće biti vrlo bogat a ni siromah. Zbog nauke biće poštovan i do velike slave dospeće, putovaće po raznim zemljama, ali da se čuva od nevaljalog društva. Staro drvo raniće ga i oronuće. U martu imaće sreće u svemu a naročito na vodi.

Živeće duže od svoje braće i svojih roditelja. Sa prvom ženom neće biti dugo a sa drugom imaće puno poroda i svakom srećom biće obdaren. U avgustu predstoji mu bolest i šteta sa svake strane. U septembru i novembru bogatstvo i svaka dobit. U januaru dobar uspeh, u maju svaka šteta i nesreća. Znak rodjenja imaće na glavi ili na butini i voleće mnogo svoju ženu. Sreća mu se ukazuje na istočnim stranama a život mu se deli u dva pravca, odnosno ako preživi 22 godinu doživeće 69. Sudbina smrti njegove jeste mesec oktobar, a uzrok smrti nekakva crnoća zuba. U istom mesecu treba da se čuva od najmanjih voda a isto tako i od uzvišenijih mesta. Bolovaće od kostiju i žila.

Devojka rodjena pod ovim znakom imaće nežno lice, smedje oči, biće svakome dopadljiva, blage naravi i samo će u mladosti bolešljiva biti. Ako preživi 6 godinu živeće dugo, biće čestita i poštena domaćica, čuvarna i razumna zbog čega će u žalost pasti. Kozje meso da ne upotrebljava, padaće pokatkad u bedu, bolovaće u kolenima i srcu, a ako preživi 12, 15, 36 godinu, doživeće duboku starost. Belege će imati na ramenu i grudima. Bolovaće od kolena, zuba i srca.

APRIL ( ili BIK )

Muško dete koje se rodi u ovom znaku biće ruse kose, čela zalizana, usana zavraćenih, stidljiv, visoke nauke dostignuće, a u svakom poslu vredan i dobronameran. Biće krasnorečiv, no pri svem tom ipak poštovan će biti od ostalog sveta. Imaće strašan pogled i opaljeno lice. Voleće igre i svaku drugu razuzdanost. Na očima ili ramenu imaće znak koga sa rodjenjem dobija. Voli rat i vojevanje, ali se od toga da i odvratiti, dobre je duše i duha, voli pesmu i svirku i tajne će dobro čuvati. Nikoga za savet neće pitati, a neće slušati ni one koji ga dobronamerno savetuju.

Biće veliki ženskaroš, ali ipak kod lepog pola imaće manje sreće, jer u ponašanju prema njemu iz preterane učtivosti plašljiv je. U aprilu ima sreću i dobitak. U maju njegov posao ima puno uspeha. Biće vrlo protivan svakoj pa i najmanjoj nepravdi. Ako se rodi noću biće bogat, a ako se rodi danju biće siromašan, dobra dela će činiti a malo će dobročinstva primiti. Putovaće po tudjim zemljama i u zimsko doba dopašće bede, ali će se ipak sa pravdom izbaviti. Da se čuva od rdjava društva, jer može čak i smrtne bolesti od njih zaraditi. U januaru i februaru može sa uspehom trgovati. Preživeće svoje roditelje, imaće poroda i to najviše žensku decu. Život mu se deli u dva odseka, odnosno ako preživi 8 god. preživeće i 58 god. Sa plavim ljudima nikakva prijateljstva neće imati niti će ih trpeti. Bolovaće od glave i očiju. Sudbina smrti njegove je mesec novembar.

Devojka rodjena u ovom znaku imaće ista preinačenja života kao i muški rodjeni u znaku Bika. Biće pljosnatog lica, vesela pogleda, puna glasa, razgovorna, bolovaće od glave i creva. Duhom biće mučena, od vatre će se uplašiti, znak će imati na grudima i glavi. Malo govori, zaljubljena je, ali to je kao ono „Tija voda duboka je“. Reč svoju verno drži. Bolovaće od glave i trbuha.

MAJ ( ili BLIZANCI )

Ko se rodi pod ovim znakom biće lep, čista lika, hitar, oštra pogleda, sklon ka naukama i dospeće do velike mudrosti, pa zbog čega može se i na veliki stepen slave popeti. Biće pametan, milostiv i sažaljiv, obdaren sa velikim duhom, te će mu njegovi drugovi zavideti. Novce će lako i brzo zaradjivati, ali neće ih znati da ceni i zbog toga će imati nevolja. Po licu sudeći biće miran, niskog uzrasta i slobodouman, no kad se naljuti, mnogo govori.

Biće upoznat sa velikim ljudima. Znak rodjenja imaće na glavi ili na noktima. Često će davati povoda svadji, a u sredini svoga veka iznenada će se obogatiti. U septembru će se oženiti i supruga će mu roditi blizanke. U oktobru mu predstoji nemoć i slabost. U novembru oženiće se po drugi put i svaka radnja i posao ispašće mu po njegovoj želji. Život mu se deli u dva odseka i to ako preživi 24 god. doživeće 70. U aprilu imaće svaku neugodnost i štetu sa svake strane. Sudbina smrti njegove pada u mesecu decembru. Bolovaće od stomaka i prsiju.

Devojka rodjena pod ovim znakom biće lepe i blage prirode, lepog pravilnog uzrasta, ali ne baš velika, nije brbljiva, ne govori čoveku iza ledja, nego svakom otvoreno kaže u brk šta hoće i šta o njemu misli, koje se svojstvo vrlo retko nalazi kod žena. Biće u mladosti punokrvna a posle će je boleti glava i imaće posla sa sudom. Čuvarna je i redna, u kupovanju i prodavanju je srećne ruke, varati ona ne zna, ljubi od sveg srca i osobito je verna. Po tudjim zemljama putovaće, ali će se natrag vratiti. U mesecu maju da ne jede meso govedje, zečije, praziluk i petlovu glavu. Životna preinačenja imaće kao i muški rodjeni ovoga meseca. Belegu će imati na ruci, nozi i bedrima. Bolovaće od glave.

JUN ( ili RAK )

Ko se u ovome znaku rodi biće razuman, voleće da se lepo i čisto nosi, za nauke neće mariti. Imaće potpuno i lepo telo, biće beo i nežan. Sreće biće nepostojane, na jelo i piće neće mnogo držati, a za laži i prevare ne daje ni pet para. Znak rodjenja imaće pod pojasom a isto tako i ranu od psa. Voli da bude hvaljen i čašćavan, pomalo je lakouman, ali je zato veliki pobornik istine i prijatelj umerenosti. Sudbina njegovog bića jeste mesec jun kada će mu svaka radnja biti uspešna.

Dopašće zlo no će se izbaviti. Sa znojem lica svog obogatiće se, neka se čuva zmije. Deca će mu biti samovoljna a žena džandrljiva i neverna. Nadživeće svoju ženu, a ženska deca će ga razveseliti pod stare dane. Imaće sreće u trgovini i u lovu. Život mu se deli u dva odseka i to ako preživi 32 godinu doživeće 66. Sudbina smrti njegove jeste maj, a uzrok smrti nekakav otok u kolenima. Bolovaće od šuljeva, zuba, ruku i nogu.

Devojka rodjena u ovom znaku biće lepa, tanka, graorastih očiju, gostoljubiva, bolovaće od očiju. Dobre je volje, ima veselo srce i narav, voli pesmu i svirku i sama rado peva. Laka je na hodu i u jelu a brza na poslu. Uzrast i oblik krasiće je do duboke starosti. Sve gleda sa ljubaznošću, a i kada je progone, ne traži nikakve osvete, već želi da svojom blagošću dovede sve u red. Ostaće u mladosti za mužem žalosna i u drugog zaljubiće se. Za decom žaliće u kući svojoj će umreti. Preinačenja života imaće u 1, 4, 18 i 50 godini, koje ako preživi živeće do 85 god. Bolovaće od glavobolje i groznice.

NASTAVAK NA SLEDEĆOJ STRANI

2 мишљења на „ROŽDANIK – NARODNI VEČITI KALENDAR

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s